PATIENT CENTERED

Hoewel het doel in alle gevallen is de patiënt te helpen, zijn er enkele verschillen tussen therapieën.

Klik hieronder om meer te weten…