top of page

PATIENT CENTERED

Hoewel het doel in alle gevallen is de patiënt te helpen, zijn er enkele verschillen tussen therapieën.

Klik hieronder om meer te weten…

bottom of page